Eenzaamheid

Het is even stil geweest en wij kunnen ons voorstellen dat u heeft gedacht: “Waar blijven de resultaten van de Tweede Raadpleging over “eenzaamheid”?

 

Goed nieuws, hier zijn ze dan! Bedankt voor uw inzet en tijd.

 

En natuurlijk is er al het nodige gedaan met de resultaten. Helaas hebben wij gezien dat de respons duidelijk minder was dan bij de eerste raadpleging, namelijk 57%. Dat is jammer, hoe meer mensen mee doen, hoe duidelijker de signalen.

 

De resultaten

En ook nu heeft de vragenlijst weer veel informatie gegeven waarover we in gesprek zijn gegaan met de gemeente. Een aantal belangrijke punten:

  • Er is binnen Gemert Bakel een enorme bereidheid om elkaar te helpen (76%);

  • Mensen die zich vrijwillig inzetten bij verenigingen en dergelijke, voelen zich minder eenzaam;

  • Het aantal mensen dat in zijn omgeving mensen ziet die “eenzaam” zijn is hoger dan het aantal mensen dat zegt zich “eenzaam” te voelen;

  • 92% van de deelnemers geeft aan dat zij voldoende contact hebben en 26% voelt zich weleens “eenzaam”;

  • Het “anders” zijn of het niet kennen van mensen met dezelfde interesse of beperking wordt vaak genoemd als oorzaak van “eenzaamheid”;

  • Als iemand zich “eenzaam” voelt, zegt dat niet altijd iets over het aantal contacten, het zegt vaak iets over het “soort” contact.

 

Wat hebben wij gedaan met de resultaten:

De resultaten hebben wij uitgebreid besproken met de beleidsambtenaren die het Plan van Aanpak “Eenzaamheid” gaan schrijven. Twee belangrijke thema’s in dit plan worden: Bewustwording & Preventie.

De volgende stap is dat met een brede vertegenwoordiging het Plan van Aanpak verder vorm wordt gegeven. Hierbij is de Adviesgroep Sociaal Domein, Dorpsondersteuners, de Zorg coöperatie en anderen betrokken.

Op deze manier kan het Plan van Aanpak optimaal aansluiten bij de dagelijkse gang van zaken van onze inwoners. 

 

Nogmaals bedankt voor uw inzet. Het Inwonerspanel levert veel waardevolle informatie op!

 

Met vriendelijke groet,
Adviesgroep Sociaal Domein

Gemert-Bakel

 

Wilt u de volledige rapportage zien? Klik hier voor het volledige rapport.

 

Please reload

Recente berichten

05/28/2019

Please reload

Copyright Research 2Evolve 2018