Onderzoek Algemene beleving & Informatievoorziening

Hartelijk dank voor het invullen van de eerste vragenlijst van inwonerspanel Sociaal Domein van de gemeente Gemert-Bakel! Deze ging over de algemene beleving en de informatievoorziening wat betreft de ondersteuning en zorg in onze gemeente.

 

Maar liefst 86% van de deelnemers heeft de vragenlijst ingevuld!

 

Hieronder een kort samenvatting van de resultaten:

  • 26 % Van de panelleden heeft de afgelopen 12 maanden zorgen gehad op het gebied van Wonen, Welzijn en (jeugd)Zorg;

  • Bijna de helft van de mensen die zich zorgen maakt, doet dat over wonen!

  • Verder maakt men zich vooral zorgen over zorg (30%), opvoeding (30%) en huishouden & klussen (26%);

  • Maar liefst 58 % van de panelleden weet niet waar zij terecht kunnen voor deskundige ondersteuning op het gebied van Wonen, Welzijn en (jeudg)Zorg;

  • Opvallend is dat 29 % de Dorpsondersteuner niet kent. Juist de Dorpsondersteuner is de “spin in het web” op het gebied van zorg en ondersteuning en het eerste aanspreekpunt;

  • Vooral bij de huisarts, familie en vrienden wordt hulp gezocht of om advies gevraagd met betrekking tot Wonen, Welzijn en (jeugd)Zorg.

 

Wilt u de volledige rapportage zien? Klik hier voor het volledige rapport.

 

Wat doen we met de resultaten?

 

Veel mensen hebben de open vragen ingevuld. Ontzettend bedankt hiervoor. Het is onmogelijk om alle antwoorden hier te benoemen. Op basis van de resultaten van de vragenlijst en de open antwoorden hebben wij het volgende advies uitgebracht aan het College van B & W:

  • Ondanks alle inzet van de gemeente, weet 58% van de panelleden niet waar zij terecht kunnen voor ondersteuning. Nog steeds kent 29% van de panelleden de Dorpsondersteuner niet terwijl zij de spin in het web zijn, het eerste aanspreekpunt. Wij adviseren dan ook om hieraan aandacht te besteden en zorg te dragen voor een grotere bekendheid van de Dorpsondersteuners.

  • Zoals verwacht hebben wij in de open vragen veel tips ontvangen voor het verbeteren van de informatie. Er is veel informatie en soms zien mensen door de bomen het bos niet meer. Het valt ook niet mee om dit goed te doen. Wij adviseren om in de informatievoorziening te werken met een “boom met besliscriteria” waardoor mensen sneller, makkelijker en preciezer bij de informatie terecht komen die zij zoeken. Hierover denken wij graag mee.

  • Daarnaast adviseren wij om éénmaal per jaar een “Informatie-avond over zorg” of “Mee-denk avond over zorg” te organiseren voor alle inwoners.

  • Maar liefst 45 % van de panelleden die zich zorgen maken op het gebied van Wonen, Welzijn en (Jeugd)Zorg, maakt zich zorgen over wonen. Het gaat dan onder andere over woonvoorzieningen voor ouderen en over betaalbare huurwoningen voor jongeren. Opvallend hierbij vinden wij dat deze zorgen niet terug te vinden zijn in de (concept) Wijkfoto. Wij adviseren de gemeente om in samenwerking met de Goed Wonen Gemert te komen tot een Woonvisie en/of deze bij te stellen daar waar nodig.

 

Los van bovenstaand advies spreken wij met de regisseurs (beleidsambtenaren Sociaal Domein) over een aantal concrete voorbeelden van toch wel schrijnende situaties. 

 

Eén van de deelnemers heeft geschreven over de “Proeftuin Ruwaard” in Oss. Natuurlijk gaan wij serieus om met alle tips en hebben wij opgezocht wat dit precies is. Wat een inspirerende informatie en erg toepasbaar. Bedankt ook voor deze tip!

 

Wilt u de brief met het advies aan het College B & W zien? Klik hier voor de brief met het advies.

 

Tot slot willen wij u nogmaals hartelijk danken voor uw deelname aan het inwonerspanel Sociaal Domein van de gemeente Gemert-Bakel.  


Met vriendelijke groet,
Adviesgroep Sociaal Domein

Gemert-Bakel

 

Please reload

Recente berichten

05/28/2019

Please reload

Copyright Research 2Evolve 2018